ΚΡΑΤΟΣ – ΘΕΣΜΟΙ – ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

–  Ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Δημοκρατίας με δυνατότητα να συγκαλεί εκείνος το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών,  να ορίζει τους προέδρους των Ανεξάρτητων Αρχών από κατάλογο που προτείνει η Βουλή  να κινεί τη διαδικασία για τον δικαστικό έλεγχο της συνταγματικότητας νομοσχεδίων.

– Ο ΠτΔ εκλέγεται από τη Βουλή. Στην 1η ψηφοφορία εκλέγεται αν εξασφαλίσει τα 2/3 της Βουλής, στη δεύτερη τα 3/5 και στην τρίτη ψηφοφορία αν εξασφαλίσει 160 ψήφους. Σε περίπτωση αδυναμίας εκλογής παρατείνεται αυτομάτως κατά 1 χρόνο η θητεία του εν ενεργεία Προέδρου για να μη διαλυθεί η Βουλή.

– Η κυβέρνηση εκλέγεται για 4 χρόνια. Σε περίπτωση προκήρυξης πρόωρων εκλογών, η κυβέρνηση εκλέγεται για τον χρόνο μέχρι τη συμπλήρωση της τετραετίας.

– Ενισχύεται ο ρόλος της Βουλής. Περιορίζεται η καταχρηστική επίκληση του περίφημου «εθνικού θέματος εξαιρετικής σημασίας» για τη διάλυση της Βουλής. Απαιτείται η πλειοψηφία 3/5 της Βουλής για κάτι τέτοιο.

– Η Βουλή μπορεί με απόφαση 151 βουλευτών να αποσύρει την εμπιστοσύνη της από την κυβέρνηση και να προτείνει νέο Πρωθυπουργό.

–  Η συνταγματικότητα των νόμων κρίνεται μόνο από τα Ανώτατα Δικαστήρια.

– Το Δικαστήριο μπορεί να απαγορεύσει τη συμμετοχή στις εκλογές κόμματος το οποίο λειτουργεί ως παραστρατιωτική οργάνωση, προβαίνει σε αντιποίηση αρχής και η ηγεσία του παροτρύνει στη χρήση βίας.

– Αναθεώρηση του άρθρου 86, «περί ευθύνης υπουργών». Τα αδικήματα που διαπράττουν οι υπουργοί υπόκεινται στους ίδιους κανόνες παραγραφής με εκείνα των υπολοίπων πολιτών. Επίσης αναθεωρείται το άρθρο 62 που παρέχει ασυλία στους βουλευτές. Οι βουλευτές πρέπει να προσφεύγουν στην προστασία της Βουλής μόνον όταν θεωρούν ότι η δίωξή τους είναι πολιτική ή καταχρηστική.

–  Αναθεώρηση του άρθρου 16 ώστε να δίνεται η δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών Πανεπιστημίων με διαδικασίες αυστηρής πιστοποίησης και διαρκούς αξιολόγησης.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Επαναπροσδιορισμός των αρμοδιοτήτων όλων των επιπέδων διοίκησης ώστε να τερματιστούν επικαλύψεις. Σταδιακή κατάργηση όλων των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και ανάθεση – όσων εξ αυτών πρέπει να διατηρηθούν – στην Τ.Α. ή σε αποκεντρωμένους φορείς.

– Άμεση περιστολή των δομών με συγχώνευση-κατάργηση όσων ο σκοπός εκλείπει ή υπερκαλύπτεται.

– Δραστική μείωση του όγκου των συμβούλων του πολιτικού προσωπικού. Τα πολιτικά γραφεία ως δημόσιες υπηρεσίες καταργούνται.

-Κάθε δομή και κάθε πρόσωπο αξιολογείται με αδιάβλητες διαδικασίες υπό  τον έλεγχο του ΑΣΕΠ. Η αμοιβή συνδέεται με την απόδοση. Οι αποδοτικοί υπάλληλοι επιβραβεύονται. Υπάλληλοι που κρίνονται επανειλημμένα ανεπαρκείς απομακρύνονται.

– Οι Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων επιλέγονται με ανοιχτό διαγωνισμό, ύστερα από προκήρυξη της θέσης, για πενταετή θητεία.

– Θεσμοθετείται η Κάρτα του Πολίτη. Κάθε πολίτης έχει μια Κάρτα κι έναν Αριθμό (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΔΤ) για όλες τις συναλλαγές του με το Δημόσιο. Όλες οι συναλλαγές πολιτών με το Δημόσιο γίνονται μέσω των αναβαθμισμένων ΚΕΠ.

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

– Μεταφέρεται άμεσα πλήθος αρμοδιοτήτων στους τομείς της Φορολόγησης, της Χωροταξίας, Παιδείας, Πρόνοιας και Υγείας, Πολιτισμού, Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

– Οι Δήμοι αποκτούν οικονομική αυτοτέλεια με βασική πηγή εσόδων έναν βελτιωμένο και αντικειμενικό φόρο ακινήτων που περνά στη δική τους αρμοδιότητα.

– Ενίσχυση του ρόλου των δύο βαθμών Τ.Α. στον αναπτυξιακό προγραμματισμό και την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

– Μετατροπή των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης σε Επενδυτικά Ταμεία με ανακυκλούμενα κεφάλαια.

– Εξετάζουμε τη δημιουργία Μητροπολιτικών Δήμων, βάσει των ευρωπαϊκών μητροπολιτικών προτύπων.

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

-Ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη, για τη μηχανοργάνωση και την ηλεκτρονική διασύνδεση όλων των δικαστηρίων της χώρας.

– Ενθάρρυνση εναλλακτικών μορφών επίλυσης των διαφορών, όπως η διαμεσολάβηση και η δικαστική μεσολάβηση αλλά και ο θεσμός του plea bargaining στις ποινικές δίκες.

– Νέα χάραξη του δικαστικού χάρτη. Ένας “Καλλικράτης’’ για τη Δικαιοσύνη.

– Επανεξέταση του συστήματος αξιολόγησης δικαστών και δικαστηρίων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

– Προστασία της ανεξαρτησίας της δικαστικής από την εκτελεστική

εξουσία, με την ενεργή εμπλοκή της Βουλής στη διαδικασία επιλογής της

ηγεσίας της Δικαιοσύνης με σχετική πρόβλεψη στο Σύνταγμα

Απάντηση/Σχόλιο