ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΝΟΙΑ

– Συγκρότηση ενός Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Προστασίας που αποβλέπει στην μετάβαση από προσεγγίσεις που ευνοούσαν την εκ των υστέρων αποκατάσταση του προβλήματος σε προσεγγίσεις που ευνοούν τις ανοικτές δομές, το εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα, την πρόληψη των κοινωνικών προβλημάτων.

-Η υλοποίηση των υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας γίνεται αποκλειστικά από τους Δήμους, ώστε να μειωθεί η απόσταση ανάμεσα στη Διοίκηση και τον πολίτη.

– Στόχος η διάθεση του 1% του προϋπολογισμού, δηλαδή η κατανομή των δαπανών για το Κράτος Πρόνοιας ως εξής: 19% Συνταξιοδοτικό, 6% Υγεία και 1 % Πρόνοια.

– Ο αναδιανεμητικός ρόλος του Κράτους Πρόνοιας στηρίζεται στην εφαρμογή της αρχής της καθολικότητας (π.χ. παιδικοί σταθμοί για όλα τα παιδιά) σε συνδυασμό με την εφαρμογή μιας μορφής ανταποδοτικότητας (π.χ. χαμηλή οικονομική συμμετοχή των γονέων ανάλογα με το εισόδημα).

ΥΓΕΙΑ

–  Ηλεκτρονική Κάρτα Υγείας για κάθε πολίτη που έχει ΑΜΚΑ. Διαμόρφωση ενός βασικού πακέτου πρωτοβάθμιων και νοσοκομειακών παροχών για κάθε ασφαλισμένο.

– Δημιουργία Εθνικού Δικτύου ΠΦΥ, με Κέντρα Υγείας σε Καλλικρατικούς Δήμους και 24ωρης λειτουργίας στα μεγάλα αστικά κέντρα .

– Θεσμοθέτηση του «Βασικού Νοσοκομείου» για κάλυψη πληθυσμού ως 100.000 (κυρίως νησιωτικών και περιοχών). Στελεχώνεται με τις βασικές-απαραίτητες ειδικότητες και είναι διασυνδεδεμένο με Νοσοκομείο Αναφοράς

– Νέο σύστημα εργασιακών σχέσεων στο Ιατρικό Σώμα του ΕΣΥ.

-Θεσμική και λειτουργική αναβάθμιση με μετασχηματισμό του ΕΟΠΥΥ ως δημόσια «Ασφαλιστική Εταιρεία».

Διεύρυνση της χρηματοδοτικής βάσης με διαρθρωτικές αλλαγές και εναλλακτικές πηγές, όπως συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα που αυξάνουν τις επενδύσεις του ΕΣΥ.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Α. Κύρια Σύνταξη

-Νέο Μεικτό Σύστημα που θα είναι, μέσω της βασικής σύνταξης, αφενός αναδιανεμητικό (θεσμικός ρόλος του κράτους) και αφετέρου, μέσω της αναλογικής σύνταξης, ανταποδοτικό (κίνητρα για τους εργαζόμενους για παραμονή στην εργασία και τη συνεπή καταβολή εισφορών).

– Βασική σύνταξη για όλους με 15 έως 20 έτη ασφάλισης που θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% του ΑΕΠ.

– Αναλογική σύνταξη που θα στηρίζεται στην ενίσχυση της αναλογικότητας και ανταποδοτικότητας στη βάση των καταβαλλόμενων  εισφορών.

Β. Επικουρική Σύνταξη

– Καθολική και Υποχρεωτική Επικουρική Σύνταξη με το κράτος να διατηρεί τον θεσμικό του ρόλο. Η εξασφάλιση της διαφάνειας επιτυγχάνεται μέσα από τον Ατομικό  Λογαριασμό για κάθε εργαζόμενο (κεφαλαιοποίηση εισφορών).

– Υποχρεωτική επιλογή από τον εργαζόμενο ενός Ταμείου: Επικουρικού

(ΕΤΕΑ) ή Επαγγελματικού Ταμείου που θα διαλέγει ο ίδιος.

– Πλήρης κεφαλαιοποίηση στον ατομικό λογαριασμό του κάθε εργαζόμενου με δυνατότητα μετάβασης σε όποιο ταμείο επιθυμεί  και

παρακολούθησης της πορείας του Ατομικού Λογαριασμού.

Γ. Περιορισμός Εισφοροδιαφυγής- Βελτίωση Εισπραξιμότητας Οφειλών.

– Μείωση των εισφορών για ενίσχυση της εργασίας και καταστολή της

εισφοροδιαφυγής.

– Εφαρμογή του μέτρου της κάρτας εργασίας.

Απάντηση/Σχόλιο