ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ

Αντιδήμαρχος κοινωνικής αλληλεγγύης, πρόνοιας και ισότητας του Δήμου Αθηναίων από το 2014. Αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου με σπουδές στην Ελλάδα και την Γαλλία. Διετέλεσε Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων (2009-2012) και εργάσθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Βρυξέλλες) στην υπηρεσία Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (1991-1999) και ως Γενική Διευθύντρια στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) (1999-2002).

Στόχο της πολιτικής ενασχόλησής της και αντικείμενο του επιστημονικού έργου της αποτελεί ο σχεδιασμός και η εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Ειδικότεροι τομείς δράσης είναι η προώθηση της ισότητας των φύλων, η προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, η καταπολέμηση των κοινωνικών διακρίσεων και η βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών, ανδρών και γυναικών.