ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, το οποίο έχει συσταθεί στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού με την επωνυμία European Public Law Organization.

Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.)

Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ιούλιος 2011 – Φεβρουάριος 2015).

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ)» (2011 – 2015).

Πρόεδρος του Συμβουλίου Χαρίτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (2011 – 2015).

Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) (Δεκέμβριος 2009 – Ιούλιος 2011).

Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιρειών (Σεπτέμβριος 2010 – Ιούλιος 2011)

Σύμβουλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (1999 – 2011).