ΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΥΛΑΚΗΣ

Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής των «Κινήσεων Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρατία» και του Κεντρικού Συντονιστικού Συμβουλίου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Διπλ. Χημ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜΒΑ, έχει διατελέσει Ειδικός Γραμματέας Ανταγωνιστικότητας στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών, μέλος της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων της ΜΕΤΕΚ ΑΕ. Έχει δουλέψει σε βιομηχανικές και μελετητικές εταιρίες και είναι μελετητής /σύμβουλος σχεδιασμού και αξιολόγησης περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και έργων/δράσεων σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, καινοτόμου επιχειρηματικότητας και επενδύσεων.