ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΤΣΕΡΗΣ

Ο Γιάννης Δατσέρης είναι Γιατρός, Συντονιστής Διευθυντής του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής και Τομεάρχης των Εργαστηρίων στον «Ευαγγελισμό». Είναι Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών, κατέχει Master (Msc)  από τις  Σχολές St. Bart’s και  UCL του Λονδίνου όπου  και έχει μετεκπαιδευθεί στην Ποζιτρονική Τομογραφία (ΠΕΤ).

Έχει διατελέσει Πρόεδρος των φοιτητών Ιατρικής και του συνόλου των σχολών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΦΕΑΠΘ), Σύμβουλος σε θέματα Υγείας στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, μέλος της Διοίκησης της Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, Αντιπρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) και Πρόεδρος της Επιτροπής Ιατρικής Εκπαίδευσης. Εκλέχτηκε τρεις φορές στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ.

Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1956, είναι παντρεμένος και έχει ένα γιό.