ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

Η Λίνα Γ. Μενδώνη είναι αρχαιολόγος στο Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών. Μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών οργανισμών. Επικεφαλής και μέλος σε επιστημονικές ομάδες ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων.
Πεδία των επιστημονικών της ενδιαφερόντων: Η αρχαία ελληνική επιγραφική, η ιστορία και η τοπογραφία, η μελέτη του πολιτιστικού τοπίου, η προστασία, ανάδειξη και διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος, η θεωρία και η πολιτική του Πολιτισμού.
Συγγραφέας μονογραφιών και μεγάλου αριθμού άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους, και συνεκδότρια συλλογικών τόμων.
Ειδική επιστημονική σύμβουλος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, την περίοδο 1994-1997, και στο Υπουργείο Αιγαίου, την περίοδο 1997-1999.
Από τον Μάρτιο 1999 έως τον Μάρτιο 2004, και από το Νοέμβριο 2009 έως τον Ιανουάριο 2015, υπηρέτησε ως Γενική Γραμματέας των Υπουργείων Πολιτισμού, Πολιτισμού και Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού.