ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

– Το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας δεν πρέπει να βασίζεται κυρίως στην εσωτερική κατανάλωση, αλλά σε νέες παραγωγικές δραστηριότητες, σε διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες,

– Σχεδιασμός πολιτικών που να προκαλέσουν μαζική είσοδο νέων επενδύσεων (επενδυτικό σοκ), με αιχμή την ιδιωτική οικονομία, με προτεραιότητα την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών και την ενίσχυση του μεγέθους των επιχειρήσεων.

-Επανασχεδιασμός του φορολογικού συστήματος  με μείωση των φόρων των επιχειρήσεων και εν συνεχεία εξασφάλιση πολυετούς ισχύος του. Επανεξέταση των συντελεστών του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για τις υπηρεσίες, ώστε να βρεθεί μια ισορροπία κινήτρων που να αντιμετωπίζει την εκτεταμένη φοροδιαφυγή.

-Νέος διάλογος με τον χώρο της εργασίας ώστε να προκύψει κοινωνική συναίνεση που να επιτρέπει την συμμετοχή όλης της κοινωνίας στην ανάπτυξη.

-Για την Ανασυγκρότηση της χώρας και την Ανάπτυξη χρειάζεται μία νέα συμφωνία με τους εταίρους μας που να αλλάζει την αρχιτεκτονική του παρόντος μνημονίου με μειώσεις φόρων και δαπανών, με παράλληλη προσαρμογή των αναγκαίων πρωτογενών πλεονασμάτων στο 2% με αντίστοιχη αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους.

Απάντηση/Σχόλιο