1η Συνεδριαση Συντονιστικης Γραμματειας

Συγκροτήθηκαν πέντε Ομάδες Θεματικών Ενοτήτων (επισυνάπτονται). Σε κάθε ομάδα συμμετέχει και ένα τουλάχιστον μέλος της Συντονιστικής Γραμματείας (Σ.Γ). Για τα Οργανωτικά και την Εκδήλωση ανέλαβαν υπεύθυνοι από τη Σ.Γ. οι […]