ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ -Μεγαλύτερη αξιοποίηση του θεσμού των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) για την προσέλκυση ιδιωτικών πόρων στην κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των περιβαλλοντικών εγκαταστάσεων. […]

ΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑ – Αναβάθμιση Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ως ισότιμου εταίρου της γενικής Εκπαίδευσης. Κατοχύρωση επαγγελμάτων και καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων. – Ενίσχυση της πολιτικής των πρότυπων και πειραματικών σχολείων και επέκτασή τους […]

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΝΟΙΑ – Συγκρότηση ενός Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Προστασίας που αποβλέπει στην μετάβαση από προσεγγίσεις που ευνοούσαν την εκ των υστέρων αποκατάσταση του προβλήματος σε προσεγγίσεις που ευνοούν τις ανοικτές δομές, […]

ΚΡΑΤΟΣ – ΘΕΣΜΟΙ – ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ –  Ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Δημοκρατίας με δυνατότητα να συγκαλεί εκείνος το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών,  να ορίζει τους προέδρους των Ανεξάρτητων Αρχών από κατάλογο που […]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

– Το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας δεν πρέπει να βασίζεται κυρίως στην εσωτερική κατανάλωση, αλλά σε νέες παραγωγικές δραστηριότητες, σε διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες, – Σχεδιασμός πολιτικών που […]