3η Συνεδρίαση Συντονιστικής Γραμματείας

3η   Συνεδρίαση Συντονιστικής Γραμματείας

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

 Αθήνα 11/5/2016

  • Έγινε ενημέρωση για τις δραστηριότητες των ομάδων από τους συντονιστές
  • Η ομάδα Κράτος-Θεσμοί- Πολιτικό Σύστημα πραγματοποίησε το 1ο workshop για το Σύνταγμα στις 9/5/2016 στο  Friedrich-Ebert . Το 2ο  workshop με θέμα την Δικαιοσύνη  θα πραγματοποιηθεί στις   16/5/2016 στο  Β.Ε.Α.(Ακαδημίας 18) και το 3ο workshop με θέμα την Τοπική Αυτοδιοίκηση στις 18/5/2016 στο  Friedrich-Ebert (Νεοφύτου Βάμβα 4).
  • Στην  ομάδα της Οικονομίας ο συντονιστής αναφέρθηκε στην πορεία των εργασιών για τις σχεδιαζόμενες πρωτοβουλίες, μίλησε για αλλαγή στους άξονες που θα κινηθούν, οι όποιοι θα περιλαμβάνουν τέσσερεις θεματικές ενότητες για τις οποίες προγραμματίζονται 2 workshop. Το πρώτο θα ασχοληθεί με την ρευστότητα και την ανάπτυξη και το δεύτερο με την ανεργία και την φορολογία. Η πιθανή διεξαγωγή του πρώτου workshop θα γίνει στις 23/5/2016.
  • Στην ομάδα της Κοινωνικής Πολιτικής –Υγεία ο συντονιστής αναφέρθηκε στα ονόματα καταξιωμένων ειδικών που πιθανόν να προσκληθούν στο πρώτο workshop  που θα πραγματοποιηθεί στις 18/5/2016 στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ(Χαριλάου Τρικούπη 50).
  • Η ομάδα της Παιδείας-Πολιτισμού επεξεργάζεται δυο κείμενα τα οποία θα συζητήσει στη 2η  συνάντησή της που θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή 13/5/2016.
  • Η ομάδα Περιβάλλον-Ποιότητα ζωής έχει ετοιμάσει ένα πρώτο κείμενο, έχει συμφωνήσει στα πρόσωπα που θα καλέσει στο workshop τη Δευτέρα 16/5 στις 19:00 (θα οριστεί ο τόπος) και προτείνει τη διοργάνωση μιας εκδήλωσης στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 21/5, στο πλαίσιο του 2ου συμποσίου «Τοπική Αυτοδιοίκηση και Επιχειρηματικότητα».
  • Σε επίπεδο οργανωτικού συζητήθηκε να γίνει εκδήλωση στο άμεσο διάστημα (μάλλον Δευτέρα 30/5) για το Πολιτικό Σύστημα-Εκλογικός Νόμος στην Αθήνα (πιθανόν στο Γκάζι) και μια ανοιχτή εκδήλωση προς το καλοκαίρι με θέμα τον πολιτισμό. Υπήρξε ενδιαφέρον και για εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη και στα Ιωάννινα από τοπικούς φορείς με τη συμμετοχή μελών της επιτροπής.
  • Με βάση τη συζήτηση που έγινε για τη διαμόρφωση ορισμένων κοινών προδιαγραφών στα κείμενα των μεταρρυθμιστικών προτάσεων που θα καταθέσει η κάθε ομάδα μέσα στον Ιούνιο, προτείνονται τα εξής:

Για κάθε ενότητα να υπάρχουν 3-4 βασικοί άξονες διαθρωτικών αλλαγών  που να απαντούν  σε συγκεκριμένα μείζονα ζητήματα-προβλήματα. Για κάθε άξονα μπορούν να αναφέρονται επιγραμματικά ορισμένες συγκεκριμένες προτάσεις. Συνολικά το κείμενο για κάθε ενότητα να μην ξεπερνά τις 2-3 σελίδες. Σε όποια ζητήματα υπάρχουν διιστάμενες απόψεις, θα πρέπει  να καταγράφονται ως εναλλακτικές και όπου χρειάζεται να διατυπώνονται ερωτήματα προς συζήτηση. Στα workshop που οργανώνονται καλό θα είναι να γνωστοποιούνται στους συμμετέχοντες οι σχετικές απόψεις ή προβληματισμοί.

Επίσης, για την κάλυψη του αναγκαίου ποσού  των 1.000 ευρώ για το site, αποφασίστηκε να ζητηθεί η συνδρομή των μελών της Επιτροπής με όποιο ποσό μπορεί ο καθένας να συμβάλλει. Υπεύθυνος για τη συλλογή των χρημάτων θα είναι ο Γιάννης Τούντας με τον οποίο μπορείτε να συνεννοηθείτε για τον τρόπο συνεισφοράς σας.